کارگزار بیمه اسب

بیمه اسب
کارگزاری آراد با تجربه چندین ساله در صدور بیمه نامه های اسب و جنین اسب با کلیه شرکت های بیمه فعال و معتبر در این شاخه با ارائه مشاوره ابتدایی از صدور تا وصول مطالبات بیمه گذاران در سراسر ایران همراه شما بیمه گذاران عزیز خواهد بود .
تکمیلی و‌گروهی 
این قسمت طرح خاص کارگزاری آراد میباشد 
ازانجا که در قسمت بیمه تلف و‌نقص عضو بیماری های واگیردار و‌اپیدمی تحت پوشش نمیباشد 
و‌هم اینکه از نظر هزینه مزارع بزرگ برای بیمه کردن دچار مشکل بودند و‌همیشه خاستار بیمه گروهی بودند این طرح ازطرف کارگزاری ارایه شده است
تکمیلی : دراین قسمت اسبها تاسقف محدود درقبال بیماریهای واگیردار و‌اپیدمی مانند مشمشه و‌ حوادث طبیعی  بیمه میشوند
گروهی : خاص اسب های مزارع باتعداد زیاد و‌ تعهد ثابت میباشد

محاسبه حق بیمه

کاربر گرامی شما می توانید جهت محاسبه حق بیمه از گزینه زیر استفاده نمایید.

محاسبه حق بیمه   

ثبت درخواست بیمه تکمیلی اسب

از این شماره برای تماس با شما استفاده می شود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید