محاسبه حق بیمه اسب

بیمه مسیولیت اسب
نگهداری ازاسب و شرکت درمسابقات هماره با خطراتی برای اشخاص ثالث همراه داشته است 
ازاینروکارگزاری آراد طی طرح خاصی جهت خسارات غیر عمد اسب به جان و‌یا مال افراد باسقف تعهد مشخص درنظر گرفته است

محاسبه حق بیمه مسئولیت اسب

کاربر گرامی شما می توانید جهت محاسبه حق بیمه از گزینه زیر استفاده نمایید.

محاسبه حق بیمه   

ثبت درخواست بیمه مسئولیت اسب

از این شماره برای تماس با شما استفاده می شود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید